Canle Ética
Comprometidos coa Ética e o Cumprimento Normativo

O obxectivo desta canle é que calquera persoa, organización ou grupo de interese poida denunciar e/ou comunicar calquera acto ou comportamento contrario á legalidade vixente, irregular, pouco ético ou inapropiado por parte de calquera empregado, profesional, representante ou colaborador de TECNÓPOLE.

A xestión da canle encomendouse a un terceiro independente e alleo á organización (SMC  COMPLIANCE) a fin de dotar á Canle Ética da máxima transparencia, imparcialidade e confidencialidade na recepción e tramitación das denuncias.

O deseño e desenvolvemento da Canle Ética efectuouse tendo en conta a normativa nacional e comunitaria nesta materia polo que as denuncias que se presenten a través desta canle poden realizarse de maneira totalmente anónima e sen necesidade de identificación algunha. Con todo, en aras a unha análise máis exhaustiva do problema, recoméndase identificarse a fin de poder contactar co denunciante e solicitar toda a información que sexa necesaria para continuar co procedemento establecido para ese efecto. En todo caso aínda que vostede decida identificarse o xestor externo da Canle Ética nunca comunicará á  organiación nin proporcionará  informacion algunha que permita desvelar a súa identidade.

Agradecémoslle que nos indique calquera tipo de detalle de que dispoña (datas, nomes, lugares, etc) que poida axudarnos nun posible proceso de investigación interno a fin de ter as máximas evidencias posibles.

Pode consultar aquí as condicións de uso da canle  así como os dereitos e obrigas que lle asisten na nosa Procedemento de tramitación e investigación das denuncias.

 

Todos os campos marcados con (*) son obrigatorios.
¿Cómo desexa que se manteña a sua identidade?
Os seus datos serán encriptados polo software de forma que ningunha persoa coñecerá os seus datos persoais pero permitiranos comunicarnos con Vostede a través do sistema informático.
Categoría
Tipo
Nome (*)
Apelidos (*)
Canal Ético Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. 2024